Herfo Finans

Herfo Finans sine forretningsområder er finansielle plasseringer
og direkteinvesteringer i eiendom.

Våre eiendommer

Screen%20Shot%202018-03-14%20at%2013_13_09
Somaveien 1
Adresse Somaveien 1
Sandnes
Areal 33000 m2
Status Fullt utleid
Eierandel 50%
041_Aerial_Sketch
DSD Front
Adresse Børehaugen 1
Stavanger
Areal 3.500 kvm
Status Under bygging/Ferdigstilles Januar 2020
Eierandel 100%
DSD-ny5
Børehaugen 1
Adresse Børehaugen 1
Areal 5.200 kvm
Status Ledig 460 - 1.380 kvm.
Eierandel 100%
FCL00507
Børehaugen 5
Adresse Børehaugen 5
Stavanger
Areal 750 kvm
Status 250 - 500 kvm ledig
Eierandel 100%