Ledige lokaler

Vi har ledige lokaler og spennende prosjekter under utvikling.
Vil du vite mer om våre prosjekter eller trenger kontorlokaler ta kontakt med Frode.Gyland@herfofinans.no /920 32 198
835_2037079006
Stavanger sentrum - DSD Front
Lyse og representative lokaler i 1.etg i DSD Front med flott utsikt mot Sølyst og Ryfylke. Lokalene er egnet til kontor, butikk eller servering og kan tilpasses leietakers behov.
Felles kantine i nabobygg.
FCL06096
Stavanger sentrum - DSD Bygget
Flotte og representative kontorlokaler i 6. 7. og 8 etasje i DSD bygget er ledig. Utsikt til både sjøsiden og inn mot sentrum/Valbergstårnet! Lokalene er lyse og innbydende med parkett og innvendige glassvegger. 
Felles kantine i nabobygg.
519_891408167
Stavanger sentrum- Børehaugen 5
Lyse trivelige lokaler i 3.etg.
Lokalene fremstår idag som kombinert med cellekontorer og åpent landskap, men kan med enkle grep åpnes opp eller endres til flere cellekontor.
Felles kantine i byggets 1.etg.