Om oss

Hvem er vi?

Styret i Herfo Finans 
  • Styreleder Yuhong J. Hermansen
  • Nestleder Steinar Olsen
  • Styremedlem Tron Vormeland
  • Styremedlem Trude Marit Risnes
  • Styremedlem Folke Longwei Hermansen
Herfo er et familieeid investeringsselskap i Stavanger. Selskapet ble stiftet i 2005 og er 100% eid av Yuhong J. Hermansen.

Herfo sine forretningsområder er finansielle plasseringer og direkteinvesteringer i eiendom.

Finansporteføljen utgjør 75% av egenkapitalen i selskapet og består av aksjeinvesteringer, valuta og rentebærende instrumenter.

Eiendom utgjør 25% av egenkapitalen i selskapet og vi er engasjert i prosjekter i Stavanger sentrum og Sandnes. Vi har en langsiktig strategi med utvikling og drift av eiendom. Eiendom er et definert satsningsområde og vi er også på utkikk etter nye prosjekter.

Herfo sin visjon er å være nytenkende og skape verdier for fremtiden.