Om oss

Hvem er vi?

Styret i Herfo Finans 
  • Styreleder Yuhong J. Hermansen
  • Nestleder Steinar Olsen
  • Styremedlem Tron Vormeland
  • Styremedlem Trude Marit Risnes
  • Styremedlem Folke Longwei Hermansen
Herfo Finans AS er et familieeid investeringsselskap i Stavanger. Selskapet ble stiftet i 2005 og er 100% eid av Yuhong J. Hermansen.

Herfo Finans AS sine forretningsområder er finansielle plasseringer og direkteinvesteringer i eiendom.

Finansporteføljen utgjør 75% av egenkapitalen i selskapet og består av aksjeinvesteringer, valuta og rentebærende instrumenter.

Eiendom utgjør 25% av egenkapitalen i selskapet og vi er engasjert i prosjekter i Stavanger sentrum og Sandnes. Vi har en langsiktig strategi med utvikling og drift av eiendom. Vi arbeider nå med utvikling av Holmen-området der vi er i gang med byggingen av et nytt kontorbygg. Eiendom er et definert satsningsområde og vi er også på utkikk etter nye prosjekter.

Herfo Finans sin visjon er å skape verdier for eierne i et flergenerasjonsperspektiv, forankret i selskapets verdigrunnlag.