Statens Hus

Statens%20Hus%20eks2
Lagårdsveien 44 
Bygget i Lagårsdsveien 44 også kjent som "Statens Hus" ble ferdigstilt i november 2010, og totalarealet er ca 16.000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer. Bygget er fullt utleid til offentlige etater.


Areal
16.000 kvm
Type
Kontor
Status
Solgt
statens hus eks2
statens hus eks3
statens hus hoved1
statens hus int
statens hus int2
statens hus int3
statenshus-3
Leietaker

Fylkesmannen
Bufetat Region Vest
Fylkesnemnda i Rogaland
Tollregion Vest
Arbeidstilsynet